Maria Ossowska

1896-1974

Polish English

Nie być w myśleniu posłusznym (Ossowscy, socjologia, filozofia). Pierwsze wydanie 1989.

Jakub Karpiński

Wydanie I 1989