Maria Ossowska

1896-1974

Polish English

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, wywodzący się historycznie z kierowanego przez prof. Marię Ossowską Zakładu Historii i Teorii Moralności, w 40 rocznicę śmierci Pani Profesor (1896-1974) ogłasza konkurs na esej na temat:

Czy kategorie wypracowane przez Marię Ossowską mogą pomóc – i jak - w analizie dyskursu etycznego w Polsce współczesnej?

Spodziewana objętość eseju między 20 000 a 40 000 znaków ze spacjami. 
Do udziału w konkursie zapraszamy aktualnych uczestników studiów doktoranckich. Prosimy przesyłać na adres Instytutu lub składać w sekretariacie Dyrekcji ISNS Nowy Świat 69, p. 116, Warszawa do 13 sierpnia 2014 roku prace w języku polskim opatrzone godłem wraz z zaklejoną i również oznaczoną godłem kopertą zawierającą dane imienne i adres autorki/autora. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2014 r. Autor/autorka zwycięskiej pracy otrzyma dyplom oraz 1000 zł, jury może wyróżnić pozostałych uczestników nagrodami po 500 zł. Zastrzegamy sobie prawo pierwodruku nagrodzonych prac w instytutowym czasopiśmie Societas/Communitas. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania żadnej nagrody. W skład jury wejdą Profesorowie Krzysztof Kiciński, Jacek Kurczewski i Marcin Król.

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Dyrektorka ISNS UW

Konkurs Maria Ossowska