Maria Ossowska

1896-1974

Polish English

Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Fundacja ISNS UW zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
pod honorowym patronatem
prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz prof. Małgorzaty Fuszary, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

MARIA OSSOWSKA: KONTEKSTY I INSPIRACJE.
KONFERENCJA W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI.
24-25 października 2014

Obrady konferencji przeniesione do budynku Starej Biblioteki Uniwersyteckiej,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
24.10 - piątek - Sala Audytoryjna
25.10 - sobota - Sala 308


O konferencji

Program konferencji:

PIĄTEK, 24 PAŹDZIERNIKA/FRIDAY, 24TH OCTOBER

 • 09.30. Otwarcie konferencji/Opening ceremony
 • 09.40 Wręczenie nagród laureatom konkursu na esej Czy kategorie wypracowane przez Marię Ossowską mogą pomóc – i jak - w analizie dyskursu etycznego w Polsce współczesnej?
 • 09.45. Steven LUKES, Memorial Lecture 'WHAT ARE MORAL NORMS AND WHAT MAKES THEM POLITICAL?

KONTEKSTY I INSPIRACJE/CONTEXTS AND INSPIRATIONS

Sesja 1. MORALNOŚĆ A ŻYCIE PUBLICZNE

 • 10.30. Marcin KRÓL, Dlaczego Marii Ossowskiej wzór obywatela w ustroju demokratycznym jest coraz bardziej aktualny (Why Maria Ossowska’s Model of Citizen in Democracy is Ever More Actual)
 • 10.50. Joanna KURCZEWSKA, Ossowska na czasy trudne i niespokojne (Ossowska for Difficult and Anxious Times)

 • 11.20-11.40. Przerwa kawowa/Coffee break


Sesja 2. MORALNOŚĆ A RELIGIA (Moralisty and Religion)

 • 11.40. Krzysztof KICIŃSKI, Kierunki ewolucji świadomości moralnej Polaków (Directions in the Evolution of Poles' Moral Awareness)
 • 12.00. Janusz MARIAŃSKI, Maria Ossowska w oczach naukowych środowisk katolickich (Maria Ossowska in the Eyes of Catholic Academic Circles)
 • 12.20 Wojciech PAWLIK, Sumienie jako kategoria socjologii moralności i w dyskursie publicznym (Conscience as Category in Sociology of Morality and in Public Discourse)

Sesja 3. MORALNOŚĆ I TERYTORIA Z NIĄ STYCZNE (Morality and Adjacent Territories)

 • 12.40. Iwona JAKUBOWSKA-BRANICKA, Dwie koncepcje sprawiedliwości (Two Concepts of Justice)
 • 13.00. Małgorzata MELCHIOR, Inspiracje socjologią moralności Marii Ossowskiej w badaniach sytuacji granicznych (Maria Ossowska’s Sociology of Morality as Inspiration in Study of Extreme Situations)

 • 13.20-15.00 Przerwa obiadowa/Lunch break


Sesja 4. MORALNOŚĆ I TERYTORIA Z NIĄ STYCZNE (Morality and Adjacent Territories)

 • 15.00 Beata ŁACIAK, Moralność a obyczaj (Morality and Custom)
 • 15.20 Barbara FATYGA, „Moralność a styl życia” (lub: "(nie)Aktualność pojęcia pokolenia u Marii Ossowskiej”)
 • 15.40. Ewa NOWICKA – Dług antropologa wobec myśli Marii Ossowskiej (An Anthropologist's Debt to the Thinking of Maria Ossowska)


 • 16.00-17.00. PANEL: M. OSSOWSKA O NAUCE I W NAUCE (Ossowska On Science and In Science)

  Jan WOLEŃSKI, Nauka o moralności jako realizacja projektu nauki o nauce (Science of Morality as Implementation of Project of Science of Science)


  Janusz MUCHA, M. Ossowska o socjologii nauki i dorobek M. Ossowskiej w perspektywie socjologii nauki (Ossowska on Sociology of Science and Ossowska’s Output in the Perspective of Sociology of Science)


  Jerzy SZACKI, Maria Ossowska jako historyk idei (Maria Ossowska as Historian of Ideas)


 • 17.00-17.20 Przerwa kawowa/Coffee break
 • 17.20-19.00 M. OSSOWSKA JAKO CZŁOWIEK (Ossowska as a Person)

  Magdalena JASIŃSKA, Krzysztof KICIŃSKI, Jadwiga KORALEWICZ, Joanna KURCZEWSKA, Jacek KURCZEWSKI, Ewa NOWICKA, Barbara OTWINOWSKA, Włodzimierz PAWLUCZUK, Róża SUŁEK, Zbigniew SZAWARSKISATURDAY 25TH OCTOBER/Sobota 25 października

NEW SOCIOLOGY OF MORALS MEETS OLD SOCIOLOGY OF MORALS

Session 1. OSSOWSKA - LAW, RELIGION AND RIGHTS

 • 9.00 Jacek HOŁOWKA, Between Knights and Comrades
 • 9.25 Edoardo FITTIPALDI, What concept of morality for the sociology of morality?
 • 9.50 Irena BOROWIK, New Motifs on the Landscape of Religion in Poland
 • 10.15 Małgorzata FUSZARA, Prestige of Law and Morality of Law
 • 10.40 Natan SZNAIDER, Re-Reading "Bourgeois Morality" – Compassion and Human Rights
 • 11.05 Jacek KURCZEWSKI, Sociology of Reconciliation

 • 11.30-12.00 Tea, coffee and snacks


Session 2. NEW SOCIOLOGY OF MORALS MEETS OLD SOCIOLOGY OF MORALS

 • 12.00 Gabriel ABEND, What Morality Is Underlain by
 • 12.25 Mark COONEY, The Pure Sociology of Morality
 • 12.50 Steve HITLIN, Morality across Cultures: Fundamental Moral Sentiments
 • 13.15 Masayuki MURAYAMA, What Matters in Navigating Behavior?

 • 13.40 -14.30 Open debate

 • 14.30-14.45 Zamknięcie obrad/Closing ceremony


Zaproszeni goście:

 • Gabriel Abend jest adiunktem na Uniwersytecie w Nowym Jorku, w roku akademickim 2013/2014 stypendysta Institut d'Etudes avancées de Paris. Otrzymał doktorat z socjologii Northwestern University, był również stypendystą w Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Najnowsze artykuły m.in “Styles of Causal Thought” (American Journal of Sociology; współautorzy C. Petre, M. Sauder); “Thick Concepts and the Moral Brain” (European Journal of Sociology); “The Meaning of 'Theory'” (Sociological Theory); oraz “What the Science of Morality Doesn’t Say about Morality” (Philosophy of the Social Sciences). Najnowsza książka The Moral Background: An Inquiry into the History of Business Ethics ukazała się w kwietniu 2014 roku nakładem Princeton University Press.

 • Mark Cooney jest profesorem socjologii University of Georgia, USA. Pochodzi z Irlandii. Posiada doktorat zarówno z prawa jak i socjologii. Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię moralności, w tym socjologię prawa, przemocy i wybaczenia. Opublikował m.in. IS KILLING WRONG? A STUDY IN PURE SOCIOLOGY (2009).

 • Edoardo Fittipaldi - urodzony w Mediolanie w 1973 roku, ukończył studia prawnicze i uzyskał doktorat z socjologii prawa na Uniwersytecie w Mediolanie. Podczas studiów doktoranckich studiował w Niemczech, na Uniwersytecie w Mannheim wraz z Hansem Albertem, próbował wprowadzić swój krytyczny racjonalizm do włoskich studiów prawniczych. Ostatnie 10 lat poświęcił rozpowszechnieniu i rozwojowi psycho-socjologii prawa oraz koncepcji dogmatyki prawa Leona Petrażyckiego. Za te prace w 2012 roku otrzymał wyróżnienie Pro Sapientia cum virtutis praescriptis adaequata nadane przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie w Mediolanie. Wydał kilka książek w języku włoskim oraz Everyday Legal Ontology. A Psychological and Linguistic Investigation within the Frame of Leon Petrażycki’s Theory of Law.

 • Steve Hitlin jest profesorem socjologii University of Iowa. Jego prace opublikowano m.in. w Social Forces, Annual Review of Sociology, Social Psychology Quarterly, Sociological Theory i wielu innych czasopismach. Jest autorem Moral Selves, Evil Selves: The Social Psychology of Conscience (2008, Palgrave Macmillan), oraz współredaktorem podręcznika Sociology of Morality (2010, Springer, with Stephen Vaisey).

 • Jacek Kurczewski holds Chair of Sociology and Anthropology of Custom and Law, Institute of Applied Social Sciences (University of Warsaw). His main areas of interest are sociology and anthropology of law, political representation, and local-level politics. 1990-1996 Dean of Faculty of Applied Social Sciences and Social Prevention. In 1997/98 elected as Academic Director, International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain. He is editor of Societas/Communitas. Among other monographs in English, he has published Resurrection of Rights in Poland (Oxford, 1993), and in Polish Paths of Emancipation (2009), He was advisor to Solidarność and run Center of Union Affairs at National Advisory Center (OPS-Z) and was member of Solidarity team negotiating with government reforms in administration of justice in 1981. In 1988-1991 he was member of Civic Committee by Lech Wałęsa and was member of team negotiating freedom of associations at Round Table talks in 1989. Later he was MP and Deputy Speaker of Polish Sejm (1991-3) . Recently he (co-)edited in Polish Sociology of Reconciliation (2012), Antagonism and Reconcliation in Multi-Cultural Communities (2012) and in English Reconciliation in the Bloodlands (2013). Awarded with Officer’s Cross of Order of Polonia Restituta.

 • Steven Michael Lukes (FBA) is a political and social theorist. Currently he is a professor of politics and sociology at New York University. He was formerly a professor at the University of Siena, the European University Institute (Florence) and the London School of Economics. His main interests are Political and social theory; the sociology of Durkheim and his followers; individualism; power; rationality; the category of the person; Marxism and ethics; sociology of morality; new forms of liberalism.

  He is a member of the editorial board of the European Journal of Sociology and directs a research project on what is left of the socialist idea in Western and Eastern Europe.

  Selected Works: Emile Durkheim: His Life and Work. A Historical and Critical Study (orig. pub. 1972); Penguin Books, 1973; Individualism, New York: Harper & Row, 1973.; Power: a Radical View, Macmillan, 1974; Blackwell, 1986; Marxism and Morality. Clarendon Press, 1985; Moral Conflict and Politics, Oxford: Clarendon Press, 1991; The Curious Enlightenment of Professor Caritat, Verso, 1995.

 • Masayuki Murayama jest profesorem w School of Law, Meiji University w Tokio. Studiował socjologię prawa na Uniwersytecie w Tokio (gdzie się doktoryzował) oraz w Jurisprudence and Social Policy Program na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley wykładał gościnnie w Centrum Badań Społeczno-Prawnych Uniwersytetu Oksfordzkiego, CNRS Centre de Sociologie des Organizacje w Paryżu, Institut fuer Rechtssoziologie und Rechtstatsachen Forschung, Freie Universitaet w Berlinie oraz Columbia Law School. Ostatnio wybrany na prezesa Rseaerch Committee of Sociology of Law ISA.. Publikuje w języku japońskim, a także w języku angielskim, m.in. “Culture, Situation and Behavior”, w The Changing Role of Law in Japan, pod redakcją Dimitri Vanoverbeke; “Kawashima and the Changing Focus on Japanese Legal Consciousness: A Selective History of the Sociology of Law in Japan” w International Journal of Law in Context 9 a także The Origins and Development of Family Conciliation in Japan: “A Political Aspect” w Journal of Social Welfare & Family Law.

 • Natan Sznaider jest profesorem socjologii w Academic College of Tel-Aviv-Yaffo w Izraelu. Urodził się w Niemczech, otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, a obecnie mieszka w Tel-Awiwie. Jego zainteresowania naukowe w ciągu ostatnich kilku lat koncentrują się na socjologicznych aspektach w procesie traumy i byciu ofiarą. Obecny projekt skupia się na polityce żydowskiej po Holokauście przez pryzmat kosmopolitycznej pamięci. Opublikował wiele książek i artykułów na temat tych zagadnień m.in. Compassionate Temperament: Care and Cruelty in Modern Society, Rowman & Littlefield, Bolder, Co. 2000), Erinnerung im Globalen Zeitalter: Der Holocaust, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2001 (co-authored with Daniel Levy).


Komitet organizacyjny

 • Prof. dr hab. Jacek Kurczewski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
 • mgr Róża Sułek


Biuro konferencji
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małgorzata Mieszkowska
m.mieszkowska@isns.uw.edu.pl

KONFERENCJA W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI.
KONFERENCJA W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI.