Maria Ossowska

1896-1974

Polish English

Maria Jadwiga Ossowska (16 I 1896 – 13 VIII 1974), teoretyk moralności, filozof, socjolog. Urodzona w Warszawie, córka Kazimierza Romana Niedźwieckiego (urzędnika, powstańca styczniowego) i Józefy Otwinowskiej, żona Stanisława (1924).

  • 1915-21 studiowała filozofię na Uniwersytecie Warszawskim
  • 1921-22 studiowała w Collége de France, na uniwersytecie w Paryżu
  • 1921 doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim
  • 1932 habilitowała się na UW.
  • 1932-39 pracowała na UW w I Katedrze Filozofii jako docent
  • 1941-44 kierowała Sekcją Filozofii w tajnym nauczaniu
  • 1945-48 była profesorem nadzwyczajnym i kierowała Katedra Nauki o Moralności na Uniwersytecie Łódzkim
  • 1948 prof. zwyczajna
  • 1948-52, 1956-66 kierowała Katedrą Historii i Teorii Moralności
  • 1956-1962 kierowała Zakładem Historii i Teorii Moralności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN


Biografie:

Maria Jadwiga Ossowska (16 I 1896 – 13 VIII 1974)