Maria Ossowska

1896-1974

Polish English

Jak studiować nauki filozoficzne. Pierwsze wydanie 1927.

Jak studiować nauki filozoficzne.

Wydanie I 1927

Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. Pierwsze wydanie 1946.

Wzór obywatela w ustroju demokratycznym

Wydanie II 1946

Wzór obywatela w ustroju demokratycznym

Wydanie III 1992

Podstawy nauki o moralności. Pierwsze wydanie 1947.

Podstawy nauki o moralności. Pierwsze wydanie 1947.

Wydanie I 1947

Podstawy nauki o moralności. Pierwsze wydanie 1947.

Wydanie II 1957

Podstawy nauki o moralności. Pierwsze wydanie 1947.

Wydanie III 1963

Podstawy nauki o moralności. Pierwsze wydanie 1947.

Wydanie IV 1966

Podstawy nauki o moralności. Pierwsze wydanie 1947.

Wydanie VI 2004

Podstawy nauki o moralności. Pierwsze wydanie 1947.

Wydanie VI 2004

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Pierwsze wydanie 1949.

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności.

Wydanie I 1949

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności.

Wydanie II 1958

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności.

Wydanie III 2002

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności.

Wydanie w jęz. serbskim 1971

Moralność mieszczańska. Pierwsze wydanie 1956.

Moralność mieszczańska

Wydanie I 1956

Moralność mieszczańska

Wydanie II 1985

Moralność mieszczańska

Wydanie I 1987

O pewnych przemianach etyki walki. Pierwsze wydanie 1957.

O pewnych przemianach etyki walki

Wydanie I 1957

O pewnych przemianach etyki walki

Wydanie II 1977

Socjologia moralności zarys zagadnień. Pierwsze wydanie 1963.

 Socjologia moralności zarys zagadnień

Wydanie I 1963

 Socjologia moralności zarys zagadnień

Wydanie II 1969

 Socjologia moralności zarys zagadnień

Wydanie III 1986

 Socjologia moralności zarys zagadnień

Wydanie IV 2005

 Socjologia moralności zarys zagadnień

Wydanie węgierskie 1973

Myśl moralna oświecenia angielskiego. Pierwsze wydanie 1966.

Myśl moralna oświecenia angielskiego.

Wydanie I 1966

Social determinants of moral ideas. Pierwsze wydanie 1970

Social determinants of moral ideas.

Wydanie I USA 1970

Social determinants of moral ideas.

Wydanie London 1971

Social determinants of moral ideas.

Wydanie I Niemieckie 1972

Normy moralne. Próba systematyzacji. Pierwsze wydanie 1970.

Normy moralne. Próba systematyzacji

Wydanie I 1970

Normy moralne. Próba systematyzacji

Wydanie II 1971

Normy moralne. Próba systematyzacji

Wydanie III 1985

Normy moralne. Próba systematyzacji

Wydanie w jęz. angielskim 1980

1973 - Ethos rycerski i jego odmiany. Pierwsze wydanie 1973.

Ethos rycerski i jego odmiany

Wydanie I 1973

Ethos rycerski i jego odmiany

Wydanie II 1986

Ethos rycerski i jego odmiany

Wydanie III 2000

Ethos rycerski i jego odmiany

Przekład na jęz. niemiecki, 2007

Maria Ossowska o człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Pierwsze wydanie 1983.

Maria Ossowska o człowieku, moralności i nauce. Miscellanea

Wydanie I 1983

Wybór i opracowanie” Elżbieta Nayman. Pierwsze wydanie 2002.

 Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich.

Wydanie I 2002

Strony tytułowe

Mandeville, oprac. wstęp, 1957

Strony tytułowe

Mill, tł.1959

Strony tytułowe

Perelman, wstęp, 1959

Strony tytułowe

Dupreel, wstęp, 1969

Strony tytułowe

Mill, tł. Wyd II, 2005