Maria Ossowska

1896-1974

Polish English

Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. Pierwsze wydanie 1946.

Wzór obywatela w ustroju demokratycznym

Wydanie I 1946

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Pierwsze wydanie 1946.

1949 - Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności.

Wydanie 1949

1949 - Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności.

Wydanie słoweńskie 1971

Moralność mieszczańska. Pierwsze wydanie 1956.

Moralność mieszczańska

Wydanie 1956

O pewnych przemianach etyki walki. Pierwsze wydanie 1956.

O pewnych przemianach etyki walki

Wydanie 1956

O pewnych przemianach etyki walki

Wydanie 1977

Socjologia moralności zarys zagadnień. Pierwsze wydanie 1963.

 Socjologia moralności zarys zagadnień

Wydanie I 1963

 Socjologia moralności zarys zagadnień

Wydanie węgierskie 1973

 Socjologia moralności zarys zagadnień

Wydanie 2005

Social determinants of moral ideas. Pierwsze wydanie 1970

Social determinants of moral ideas.

Wydanie USA 1970

Normy moralne. Próba systematyzacji. Pierwsze wydanie 1970.

Normy moralne. Próba systematyzacji

Wydanie I 1970

Normy moralne. Próba systematyzacji

Wydanie 1980

Normy moralne. Próba systematyzacji

Wydanie 1985

1973 - Ethos rycerski i jego odmiany. Pierwsze wydanie 1973.

Ethos rycerski i jego odmiany

Wydanie I 1973

Ethos rycerski i jego odmiany

Wydanie 1973

Ethos rycerski i jego odmiany

Wydanie 1973

Ethos rycerski i jego odmiany

Wydanie 2007

Maria Ossowska o człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Pierwsze wydanie 1983.

Maria Ossowska o człowieku, moralności i nauce. Miscellanea

Wydanie 1983

Nie być w myśleniu posłusznym (Ossowscy, socjologia, filozofia). Pierwsze wydanie 1989.

Jakub Karpiński

Wydanie 1989

Wybór i opracowanie” Elżbieta Nayman. Pierwsze wydanie 2002.

 Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich.

Wydanie 2002